HENA MASA WAJA

Hena masa waja
Lete huni mua o
Yuri tasibea
Salane kotika o

Hena masa waja
Lete huni mua o
Yuri tasibea
Salane kotika o

A ole ruma e
Ruma singgi sepa e
E paune ite
Kibi ratu hira roli o

Hena masa waja
Lete huni mua o
Yuri tasibea
Salane kotika o

Posted in H

Comments are closed.