DUA BERSAUDARA

Kalau ada beta sala alé
Djangan simpan dalam hati sioh
Mari bilang bae bae alé
Djangan sampai bakalai

Katong dua bersaudarahg alé o
Satu mama satu bapa sioh
Hidup djangan mara mara alé
Mama dan bapa punja piara

 

Posted in D

Djikalau nona mau pertjaja

Djikalau nona mau pertjaja nanti,
s’karang beta mau pergi,
tinggal ale sendiri.
Asal bisa nanti sampai beta kembali,
ingat apa jang beta sudah djandji.

Selamat tinggal kekasih,
djangan kesusah hati.
Sampai beta kembali,
asal ale mau nanti.
Djangan lupa apa jang beta djandji,
selamat tinggal sampai bertemu kembali.

Posted in D