Hela Hela Rotan e

hela hela rotan e
rotan e tifa jawa
jawa e babunyi
rotan, rotan sudah putus
sudah putus ujung dua
dua baku dapa e
rotan, rotan sudah putus
sudah putus ujung dua
dua baku dapa e

Posted in H

Comments are closed.