Menari Totobuang

Pukul tifa totobuang
Jangan sonto kaki beta (Ja nona)
Sioh nona hati tuan
Jangan geser tinggal beta
Sioh nona hati tuan
Jangan geser tinggal beta

E sioh, sioh, sioh laha kona é
Laha kona ité tomalaya wario
Laha kona ité tomalaya wario

E kenari isi lombo
Makan akan dengan sagu (Ja nona)
E menari lombo-lombo
Pegang lengso bagus-bagus
E menari lombo-lombo
Pegang lengso bagus-bagus

Beta datang dari darat
Beta rembing la mencadu
Jangan cerai besaudarah
Juga jangan cerai kunyadu
Jangan cerai besaudarah
Juga jangan cerai kunyadu

Pukul tifa totobuang
Jangan sonto kaki beta (Ja nona)
Sioh nona hati tuan
Jangan geser tinggal beta
Sioh nona hati tuan
Jangan geser tinggal beta

Posted in M

Manis é Manis é, Sayang dilalé

Manis é manis é, su terlalu manis é
Sama santan dengan gula, su terlalu manis é
Kole kole arumbai … kole
E … berlayar angin barat, arumbai … kole

Papeda dingin dari Haria
La beta minta sabale jua
Seribu nona beta su lihat
Seng sama nona, sioh nona Ambon jua

Sayang dilalé, sayang lah dilalé
Nona tua muda manis é
Sayang dilalé, sayang lah dilalé
Sayang lah dilalé nona tua muda manis é

Dendang badendang, dendang lah badendang
Nona tua muda manis é
Dendang badendang, dendang lah badendang
Dendang lah badendang nona tua muda manis é

Tinggi lah tinggi, tinggi lah tinggi pohon kelapa
Buahnya jarang é
Sapa lah sangka mau baku dapat
Lah sapa sangka mau baku dapat
Deng basudara di tanah orang é

Sayang dilalé, sayang lah dilalé
Nona tua muda manis é
Sayang dilalé, sayang lah dilalé
Sayang lah dilalé nona tua muda manis é

Dendang badendang, dendang lah badendang
Nona tua muda manis é
Dendang badendang, dendang lah badendang
Dendang lah badendang nona tua muda manis é

 

Posted in M

Mande Mande

Mande-mande, ana kona e mande
Kalau rasa bagai mana, beta pulang kawin dengan se
Sahu reka-reka, gaba-gaba ampa buah
Kalau nyong sayang beta, mari datang dekat-dekat jua

Malayo, malayo, malayo
Malah di tinggal, lah di tanjung-tanjung yo
Malah di tinggal, lah di tanjung, tanjung-tanjung yo

Sahu reka-reka, gaba-gaba ampa buah
Kalau nyong sayang beta, cium beta satu kali jua

Malayo, malayo, malayo
Malah di tinggal, lah di tanjung-tanjung yo
Malah di tinggal, lah di tanjung, tanjung-tanjung yo

Posted in M

MALUKU TANAH AIRKU

Maluku, Tanah Airku
Tanah tumpa darahku
Kuberbakti kepadamu
Slama hari hidupku
Engkaulah pusaka raya
Yang leluhur dan teguh
Aku junjung selamanya
Hingga sampai ajalku
Aku ingat terlebih
Sejarahmu yang pedih

Oh Maluku, Tanah Airku
Tanah datuk-datukku
Atas Via Dolorosa
Engkau hidup merdeka
Putra-putri yang sejati
Tumpah darah bagimu
Ku bersumpah trus berbakti
Serta tanggung nasibmu
Aku lindung terlebih
Sejarahmu yang pedih

Mena-Muria, printa leluhur
Segnap jiwaku seru
Bersegralah membelamu
Seperti laskar yang jujur
Dengan prisai dan imanku
Behkan harap yang teguh
Ku berkurban dan berasa
Karena dikau Ibuku
Ku doakan terlebih
Mena-muria hiduplah

Posted in M

Makanan Anak Maluku

Makanan kami anak Maluku
Teristimewa sagu dan kasbi
Tetapi badanki selalu
Merasa njaman

Dari katjil ibu piara
Dengan makanan jang itu sadja
Jaitu makanan kami
Anak Maluku

Ref:

Seperti hidup orang kaja
Begitu djuga deng hidup saja
Di dalam tanah air
Tanah Maluku

Seperti terdengar suara
Anak Maluku ada bitjara
Makan ka tida makan
Tau senang sa

Posted in M