HASA HASA E

Hasa-hasa é kami hasa
Pulau dan tandjung
Hasa dari laut é
Hasa-hasa é kami hasa
Pulau dan tandjung
Hasa dari laut é

Ombak pukul perahu é
Angin tiup madju é é

Hasa é hasa é
Angin dari muka
Kiri dan kanan
Tampak lautan

Ajo toma kami toma
Kami masuk labuhan
Ambon é
Ajo toma kami toma
Kami masuk labuhan
Ambon é

Posted in H

Comments are closed.