Ambon Manis é

AMBON MANIS E

Beta balayar jauh, jauh dari Ambon e
Di tanah orang baru beta meyasal e
Mengapa beta mau, buang diri bagini
Jauh dari pangku Mama sunguh
asing lawang e

Sioh apa tempo beta pulang ke Ambon e
Laut jang lebar, gunung tapele
Mari Mama gendong beta,
La bawa pulang dolo e
Ke tanah jang ku cinta, Ambon Manise

Ambon manis (3x) e
Ambon manis (3x) e

Posted in A

Comments are closed.